Μενού

Φεστιβάλ

Εν Δράσει

Κοιν. Μέριμνα

Εκδόσεις
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                Ξινάρα  6 Μαΐου  2008
ΕΠΑΡΧΙΑ  ΤΗΝΟΥ                                                                       Αριθ. Πρωτ. –  2790    -
ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ                                                           Αριθ. Συνεδρίασης  6/2008

 

Ταχ. Δ/νση: Ξινάρα Τήνου 84200

Τηλ- 22833 60200

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ  ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ   ΤΗΝΟΥ

 

Προς:

            Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 95 & 96  του Ν. 3463/2006 “Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων” σας καλούμε να προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος του Δήμου μας, στις  12 Μαΐου 2008,_ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00μ.μ. σε Δημόσια Συνεδρίαση για να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο: : Λήψη απόφασης διαγραφής αχρεωστήτως βεβαιωθέντων τελών ύδρευσης, αποχέτευσης- παγίων κλπ.

ΘΕΜΑ 2ο:  Γνωμοδότηση επι της Περιβαλλοντικής Μελέτης για έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων σχετικά με το Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. που είναι εγκατεστημένος  στη θέση «Αετοφωλιά» Δ.Δ. Καλλονής Δήμου Εξωμβούργου Τήνου, με κωδικό 357/ΚΩΜΗ ΤΗΝΟΣ με από κοινού χρήση με VODAFONE.
 Σχετ: Το υπ’ αριθμ. 590/14-4-2008 έγγραφο του Νομαρχιακού Συμβουλίου Κυκλάδων.

ΘΕΜΑ 3ο : Γνωμοδότηση επι της Περιβαλλοντικής Μελέτης για έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων σχετικά με το Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της COSMOTE - ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. που είναι εγκατεστημένος  επί εδάφους στο Δ.Δ. Υστερνίων Δήμου Εξωμβούργου Τήνου, με κωδικό: MARLASRL (140 6263) – υφιστάμενη κεραία.
Σχετ: Το υπ’ αριθμ. 607/14-4-2008 έγγραφο του Νομαρχιακού Συμβουλίου Κυκλάδων

ΘΕΜΑ 4ο: Εξέταση αιτήματος Σοφίας Στεργιώτου συζ. Πολύκαρπου Δελατόλα, σχετικά με την απόσπαση της από τον ΕΟΜΜΕΧ στο Δήμο Εξωμβούργου Τήνου.
Σχετ: Η απο26-6-2006 αίτηση της Σοφίας Στεργιώτου.

ΘΕΜΑ 5ο:  Εξέταση αίτησης Πολιτιστικού Συλλόγου Αετοφωλιάς Τήνου σχετικά με την αποπεράτωση του μουσείου του οικισμού Αετοφωλιάς του Τοπικού Διαμερίσματος Καλλονής Δήμου Εξωμβούργου Τήνου.
Σχετ: Η απο3/3/2008 αίτηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Αετοφωλιάς Τήνου.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση δαπανών που υλοποιήθηκαν μέσω πάγιας προκαταβολής.

ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη απόφασης σχετικά με τις υφιστάμενες ανάγκες σε πινακίδες σήμανσης στα Τοπικά Διαμερίσματα του Δήμου Εξωμβούργου Τήνου, μετά από την υποβολή σχετικών αιτημάτων από τα Τοπικά Συμβούλια του Δήμου.

ΘΕΜΑ 8ο:. Λήψη απόφασης ανάθεσης στη Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης του Δήμου Εξωμβούργου Τήνου, παράθεσης γεύματος και προμήθεια αναμνηστικών για την Καθολική Ιεραρχία της Ελλάδος κατά την διάρκεια επίσκεψης στο Δήμο Εξωμβούργου Τήνου.

ΘΕΜΑ 9ο: Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας ενοικίασης ακινήτου από το Δήμο Εξωμβούργου Τήνου για την κάλυψη αποθηκευτικών αναγκών αυτού.
Σχετ: Το από 22/4/2008 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής για την διεξαγωγή της δημοπρασίας ενοικίασης ακινήτου.

ΘΕΜΑ 10ο: Εξέταση απόφασης του Συντονιστικού Νομαρχιακού Οργάνου (Σ.Ν.Ο.) της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων, σχετικά με την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.
Σχετ: Το υπ’ αριθμ. 76/30-4-2008 έγγραφο του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας της Ν.Α.Κ.

ΘΕΜΑ 11ο:. Λήψη απόφασης απευθείας ανάθεσης για την «Προμήθεια σκυροδέματος για την επίστρωση και συντήρηση τμημάτων οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Δήμου Εξωμβούργου», μετά από άγονο διαγωνισμό.

ΘΕΜΑ 12ο: Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης «Προμήθεια 30 ιστών φωτισμού με παραδοσιακά φανάρια και 30 βάσεις».
Σχετ: Το υπ’ αριθμ. 4061/22-4-2008 έγγραφο του τμήματος Τ.Υ.Δ.Κ. της Π.Ν.Α.

ΘΕΜΑ 13ο: Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης «ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους».
Σχετ: Το υπ’ αριθμ. 4060/22-4-2008 έγγραφο του τμήματος Τ.Υ.Δ.Κ. της Π.Ν.Α.

 

 

                                               
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΙΣΩ

Ποιός Online
Number of online users in last 3 minutes

Μετρητής

View My Stats

Top 100
Μέλι Τήνου, το απέριττο φρυγανόμελο
Copyright © 2005 Vincenzo Travel Agency. All rights reserved.
Francois Web design

The climate of the island is very healthy. This is because the blowing of the northern winds prevents the development of germs. It is reported that some people that were sick and visited the island were healed without medicine.
Tinos is basically an island with religious and worshipping tourists. The finding of the icon, the erection of the temple, the improvement of the transportation had a great impact to the social and economic evolution of the island. The fact that it attracted tourism developed the city of Tinos, in contrast with the villages. Nevertheless it helped to reduce migration and kept the residents of the island on their land. From 1940 to 1981 approximately 32% of the population immigrated. In 1940 the town of Tinos concentrated 25% of the population.
Today urbanism has taken over and 75% of the population in concentrated in the town of Tinos. Today approximately 40 villages are inhabited. Their establishing history goes back to the middle ages and the Byzantine years. There are also many settlements, which are basically younger and were developed near the sea.
 The fact that many tourist centers were developed at many locations, the creation of greenhouses, n location canning of various vegetables, the systematic and advanced utilization of marble, played a major role in the keeping of the population on the island and especially at the villages. These developments have increased the occupation in various parts of the island having as a result to fight back of immigration.
The mixed religious population of Tinos, gives the island a special folklore character. A Tinian dialect is noticed, with the extraction of the vowels, the alteration of consonants and names of persons that have a western influence.
 At Tinos we come across two Christian dogmas that harmoniously coexist. The Temple of Evangelistria is a very important demotic worshipping area for the Orthodox and people from all over Greece assemble throughout the whole year to worship here. However at the same time Tinos is a very important center for the Catholics, basically for the Greek Catholics. All you need to do is to take a look around at all the churches in order to substantiate that you are at a religious center. When Panagia/ the Virgin Mary is celebrated, worshippers from all over the world swarm the island. Tinos belongs to the Cyclades and is the third in size island of this complex. Its area is 194 square kilometers. The total length of its coastline is estimated to approx 114 kilometers. It is situated south east of Andros and north west of Mykonos. It highest mountain is named Tsiknias and is 725 meters high. According to mythology Aelos, the god of the winds lived at the channel of Tsiknias. This explains the fact that the area is veAt Tinos irrespective of being Catholic or Orthodox, all the people have a deep love for the Virgin Mary. The Orthodox celebrates Panagia (Virgin Mary) on the 25th of March and on the 15th of August and the Catholics on the 1st Sunday of May and also on the 15th of August. The residents of Tinos are very hospitable and they open heartedly offer food and board to the worshippers during the festivities. The Tinians in order to sustain the ground from suffering intense deterioration, have created on the sides of the mountains the so called pezoules, which are small fields with a resistance made of rocks in order for the ground not to get corroded and are used to cultivate their products. The reduction of the agricultural population slowly left some of these areas uncultivated. Today cereals, citrus fruit, fruits and also oil, wine and raki are cultivated. The products are consumed basically within internal market but some are also exported. Another beneficial product of Tinos, is its honey. In the past they also had silk growing.