ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ ΤΗΝΟΥ ( Δ.Ε.Α.Ε.Τ.)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ ΤΗΝΟΥ ( Δ.Ε.Α.Ε.Τ.)
Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) είναι ένα πρόγραμμα που λειτουργεί με πρωτοβουλία του Δήμου Εξωμβούργου μέσω της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης αξιοποιώντας το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 – 12 ετών με στόχο την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του χρόνου τους και τη δημιουργία συνθηκών που
Προσφέρουν πλούτο ζωογόνων επιλογών γι’αυτά.
Το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» είναι ένα πρόγραμμα που λειτουργεί με πρωτοβουλία του Δήμου Εξωμβούργου μέσο της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης αξιοποιώντας το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απευθύνεται σε ηλικιωμένα άτομα, με άμεση προτεραιότητα σ’αυτούς που
• Δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως
• Χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα
• Διαβιούν μοναχικά
• Δεν έχουν επαρκείς πόρους ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους αφενός και αφετέρου να διατηρηθούν οι ίδιοι και οι οικογένειες τους στο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον.
home